Powiększenie tekstu
Skrzynka podawcza

Skrzynka umożliwia składanie wniosków w formie elektronicznej- kliknij aby wejść

Godziny pracy
- poniedziałki
w godz. 9.00-17.00.
- pozostałe dni tygodnia
w godz. 8.00-16.00.
Profil zaufany

Profil zaufany - bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją na platformie e-puap. Kliknij aby założyć.

Informator SMS
Kalendarz
Marzec 2018
P W Ś C P S N
« Lut    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Portal OTO GMINA

Promocyjne informacje o Gminie Skórzec

Ciasteczka
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Projekty

Przebudowa budynku świetlicy w Żebraku

Gmina Skórzec realizuje operację pn. „Przebudowa budynku świetlicy w m. Żebrak” współfinasowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Wartość całkowita: 245.220,24 zł

Poziom dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji

Wysokość dofinasowania: 126.856,00 zł

Zakres prac do wykonania:

– roboty rozbiórkowe,

– roboty wewnętrzne – wykończeniowe,

– stolarka drzwiowa i okienna,

– konstrukcja dachu,

– docieplenie ścian,

– opaska, chodnik i schody zewnętrzne,

– podjazd dla niepełnosprawnych,

– instalacja kanalizacji sanitarnej,

– instalacja wody zimnej,

– instalacja wody ciepłej,

– przyłącze napowietrzne ZN-P + rozdzielnia główna RGS,

– instalacje elektryczne wewnętrzne,

– instalacja odgromowa,

– instalacja bezprzewodowego systemu sygnalizacji włamania,

– roboty demontażowe.Gmina Skórzec realizuje operację pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 360912W i 360916W w Gminie Skórzec"

Gmina Skórzec realizuje operację pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 360912W i 360916W w Gminie Skórzec” współfinasowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie unijne obejmuje refundację 63,63% kosztów robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

Operację podzielono na 2 etapy:

Etap I: W ramach etapu „Przebudowa drogi gminnej nr 360912W Nowaki – Dąbrówka-Niwka – Stara Dąbrówka w m. Dąbrówka-Niwka, Stara Dąbrówka gm. Skórzec” na odcinku 2028,20 mb, o szerokości nawierzchni 4,40-4,50 m.

Zakres prac obejmuje wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni oraz poboczy.

Planowany termin wykonania: zaplanowane do wykonania do 30.11.2017 r.

Planowana (kosztorysowa) wartość zadania: 923 931,02 zł

Planowana wartość refundacji: 587 897,00 zł   

Etap 2: „Przebudowa drogi gminnej nr 360916W droga wojewódzka Nr 803 – Żelków – Kolonia Żelków w m. Żelków gm. Skórzec” na odcinku 2289,15 mb, o szerokości nawierzchni 5,0 m.

Zakres prac obejmuje wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni oraz poboczy.

Planowany termin wykonania: zaplanowane do wykonania do 30.10.2018 r.

Planowana (kosztorysowa) wartość zadania: 1 178 420,04 zł

Planowana wartość refundacji: 749 828,00 złWdrożenie projektu ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Skórzec”

W dniu 17 sierpnia 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie pełniącej rolę Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Wójt Gminy Skórzec Stanisław Kaliński wraz z Krystyną Szostek podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn: ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Skórzec” . Projekt ten został wysoko oceniony wg kryteriów formalnych i znalazł się na pozycji nr 1 listy rankingowej. Więcej…

 


 dla rozwoju Mazowsza

„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Skórcu   i budowę wielofunkcyjnej sali sportowej”

 

Nr projektu: RPMA.07.02.00-14-175/09

Beneficjent: Gmina Skórzec

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


 

 

 

 

Galeria zdjęć

 

 

  • remizaskorzec

 

 

  • proj1

Oinfo azbest2braz1

 

 

 


 

  • W czerwcu 2014 roku Gmina Skórzec zakończyła realizację projektu pt. „Remont zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Jana Nepomucena”.

Na współfinansowanie operacji w lipcu 2013 r.  gmina złożyła wniosek z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia „Kapitał-Praca-Rozwój”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i umową z dnia 6 maja 2014 r. Gminie Skórzec została przyznana pomocy w wysokości 25.000 zł na realizację operacji.

W ramach operacji wykonano:

– remont kapliczki (obejmujący remont dachu i konstrukcji kapliczki, ogrodzenie i zagospodarowanie   otoczenia)

– konserwację rzeźby św. Jana Nepomucena

– tabliczkę informacyjną dotyczącą kapliczki i rzeźby

– tabliczkę informacyjną dotyczącą miejsca pamięci – pomnika uczestników walk w latach 1917 – 1928

– kierunkowskaz wskazujący dojazd do kapliczki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

logo

 

 

 

 

 

 

  • Środki unijne na inwestycję w Dąbrówce-Wyłazy, Dąbrówce-Niwce i Starej Dąbrówce

W maju 2014 roku rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy, Dąbrówka-Niwka i Stara Dąbrówka oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy”. W ramach zadania zostanie wykonane około 8,8 km sieci kanalizacyjnej i 320 m sieci wodociągowej. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej uzyskają 134 gospodarstwa, zaś do sieci wodociągowej zostanie podłączonych 6 gospodarstw. Planowane zakończenie robót nastąpi do 30 kwietnia 2015 roku. Umową z dnia 24.06.2014 r. Gmina Skórzec pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na współfinansowanie inwestycji. Jest to kolejna inwestycja, na którą udało się pozyskać środki w ramach w/w działania. Wcześniej z „Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej” Gmina otrzymał 597.917 zł na zadanie pn. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Teodorów, Żelków i Dąbrówka-Ług”, realizowane w latach 2012-2013.

  •  Urząd Gminy w Skórcu bierze udział w programie ,,Profesjonalny urząd – kompetentny urzędnik”   

Urząd Gminy w Skórcu bierze udział w programie ,,Profesjonalny urząd – kompetentny urzędnik”   Celem projektu jest poprawa świadczenia usług publicznych i zarządzania w 6 JST poprzez: – poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez 6 jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego na p[odstawie wyników samooceny CAF ; – podniesienie jakości                       i zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej – wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym z zakresu zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów i w wybranych aspektach jej funkcjonowania; – zwiększenie kompetencji merytorycznych urzędników/urzędniczek samorządowych                              w kluczowych obszarach funkcjonowania JST; – wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych; – wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym. Przeczytaj cały komunikat


wfosigwinfoazbest4


wfosigwa18.10.2013wfosigw18.10.2013


PROJEKTY UNIJNE ZAKOŃCZONE I REALIZOWANE W GMINIE SKÓRZEC
logomaz

                                                                                                                     dla rozwoju Mazowsza

  Gmina Skórzec zakończyła realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360915W, droga wojewódzka nr 803 – Kolonia Dąbrówka Wyłazy – Dąbrówka Wyłazy, w miejscowości Dąbrówka Wyłazy, w gminie Skórzec” Beneficjent : Gmina Skórzec Wartość projektu: 1 372 833,61 PLN Wartość dofinansowania: 1 073 636,13 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013   Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu Zobacz opis projektu  


logomaz

                                                                                                 dla rozwoju Mazowsza

Gmina Skórzec zakończyła realizację projektu pn.

,,Poprawa stanu środowiska naturalnego i wzrost atrakcyjności gminy Skórzec poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków” Miejsce realizacji: Skórzec, Czerniejew, Ozorów, Gołąbek, Nowaki, Żelków Beneficjent : Gmina Skórzec Wartość projektu: 17.819.614,68 PLN Wartość dofinansowania: 11.676.533,16 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego Zobacz opis projektu Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu